Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013Νεα μέθοδος στήριξης πατώματος και κινητής βάσης για την εκμετάλευση ενιαίας μεγάλης πόρτας με δυο μάνταλα απλά δεξιά και αριστερά με την προυπόθεση οτι η κινητή βάση πρέπει να έχει οδηγούς περιμετρικά όπως στην φώτο για να μην κουνιέται δεξιά αριστερά.

Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Ολες οι κυψέλες παραδίδονται στοκαρισμένες και τριμένες έτοιμες για βαφή, αλλά μπορούν κατόπιν παραγγελίας να παραδοθούν και βαμένες με τα κορυφαία σε αντοχή και αισθητική οικολογικά χρώματα νερού της εταιρείας ADLER.