Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Κυψέλη 10 πλαισίων τύπου Langstrogh μέ σταθερή βάση καί πλαστικά πόδια.
Ετοιμα πλαίσια καρφωμένα μέ προδιαγραφή τρύπας γιά μεταλικό περτσίνη γιά τήν αποφυγή σκισίματος τού ξύλου.Καπάκι τύπου Αυστραλίας μέ μόνωση από διογκώμενη πολυεστερίνη καί χωνευτό πλέγμα γιά αποφυγή τραυματισμών.
Τριπλοκυψελίδιο σύζευξης βασιλισσών κομπλέ μέ ταίστρες .